Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2024 00:19, số lượt xem: 46

Nhớ độ lìa quê lại chốn này
Bao vùng quả trái ngọt ngào thay
Rừng xanh sợi mủ từng nơi rợp
Đất đỏ ba gian chỗ lớp dày
Rỡ vụ thơm nồng theo ngọn nắng
Ngon mùa diệu ngát dựa bàn tay
Lâu dần trú ngụ càng vui vẻ
Xứ lạ thành quen sướng những ngày

Xứ lạ thành quen sướng những ngày
Muôn loài đủ thứ lộng tầm tay
Xanh ngời tiết đượm triền dâng ngát
Đỏ rực mùa thơm lớp toả dày
Nghĩa cử chan hoà vui việc ấy
Nhân tình thoải mái đẹp đời thay
Quê hương cuối nẻo là đây vậy
Gắn chặt Đồng Nai giữa dạ này