Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2020 16:17, số lượt xem: 303

Thế sự buồn ôi gì cũng bán
Ngoảnh lui ngó lại càng thêm chán
Trung trinh trao đổi ở muôn bàn
Đạo hạnh luông tuồng loang khắp quán
Nhếch nhác anh em xấu tận tàn
Tèm lem bố mẹ khờ lây án
Lưu manh cướp giựt phố quê tràn
Đâu nữa Thanh thiên lời đạo phán

Thanh thiên ngủ gục nào nghe phán
Lỡ cuộc  dân tình thêm phát ngán
Lảm nhảm xướng ca nhộn lắm màn
Loã lồ phim ảnh trùm bao tán
Tình yêu chụp giựt đổi thay làn
Bằng hữu đảo lừa sưng sỉa trán
Ma quỷ rác dơ tụ kết giàn
Buồn ôi thế sự lòng đem bán