Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2021 10:26, số lượt xem: 200

Dũng khí điều quân thoả vẹn tròn
Băng rừng đẩy tốt mộng bình non
Xe ào ủi luỹ đâm dần trọn
Pháo giã vào doanh nổ thật giòn
Ngất ngưởng trồi lên luồn mã gọn
Xô bồ khép mở dựng đùi thon
Dùng mưu sĩ chợt đòi thay món
Nã tướng về qua chẳng sợ mòn

Nã tuóng về qua chẳng sợ mòn
Ôi mừng tương đỏ cánh hoài thon
Cung bừng sĩ biếc câu hò trọn
Mã rướn bờ loang toả điệu giòn
Cảm lộng xe luồn bay mũ nón
Mê phừng pháo dộng vỡ đầu non
Hơi cùng rã kiệt còn tên chốt
Dũng khí điều quân thoả vẹn tròn