Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2022 16:56, số lượt xem: 117

Nhã ý ban đầu tưởng đẹp hay
Bà con góp của thật sâu dày
Lòng thum thủm dậy lòi gian trá
Não tối tăm chờm lộn xảo ngay
Chửi xéo lời dân hằn học trỗi
Xào lâu giữa mạng thối tha bày
Dùng chiêu cọp giả hình công chúa
Xã hội ăn lừa quả xót cay

Bây giờ ráng chịu nỗi niềm cay
Khoản góp mờ câm dẫu lộ bày
Úp mở hình dung lì lợm hỗn
Yêu cầu giải quyết ỡm ờ ngay
Toàn leo lẻo chối khoe mồm nhọn
Cứ sỗ sàng la tỏ mặt dày
Mõm liếm bao quà ai nể trọng
Gian lừa xảo quyệt có gì hay