Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2022 15:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 21/05/2022 15:43, số lượt xem: 136

Đêm trắng bủa lòng dạo thẩn thơ
Rã tan thề hẹn ước phai mờ
Thềm trăng nhuốm tủi buồn vơ vất
Bão gió đan sầu buốt mộng mơ
Êm cảnh bặt về thôi ngóng đợi
Đẹp tin mù đến chẳng mong chờ
Mềm môi thoảng nhớ hồn tê lạnh
Thêm đắng dạ tình giữa ngẩn ngơ
.
Ngơ ngẩn giữa tình dạ đắng thêm
Lạnh tê hồn nhớ thoảng môi mềm
Chờ mong chẳng đến mù tin đẹp
Đợi ngóng thôi về bặt cảnh êm
Mơ mộng buốt sầu đan gió bão
Vất vơ buồn tủi nhuốm trăng thềm
Mờ phai hẹn ước thề tan rã
Thơ thẩn dạo lòng bủa trắng đêm