Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2021 23:38, số lượt xem: 138

Diễm ảo vô cùng xướng hoạ thơ
Nồng khơi trí não quyện ngây khờ
Vần lưu luyến phả cài tim mộng
Tứ nỉ non bừng lạc quãng mơ
Huyễn khúc thanh bình rôm rả diệu
Nhàu bao thế sự ngổn ngang mờ
Choàng vai bạn hữu tìm yên ả
Rót tửu châm trà nhịp noãn tơ

Thanh lòng kết bạn thưởng làn tơ
Diễm ngát thời gian ủ dột mờ
Vững dệt nơi lành sôi nổi đắm
Xa lìa chốn bẩn ngọt ngào mơ
Cầu thơm thảo dạ hoài xanh tốt
Ước rỡ ràng tim chẳng nhạt khờ
Cuộc sống bây giờ mong thoả mãn
Kim bằng sáng nghĩa lịm tình thơ