Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2022 20:00, số lượt xem: 114

Thường ra Mũi Né được dăm lần
Diệu cảnh như dường đã kết thân
Đẹp rỡ ràng mây vờn ảo biếc
Lành mơn mởn gió lượn xa gần
Dân tình đối xử ôn tồn giọng
Chủ quán chiêu mời rộng rãi ân
Lộng sũng bờ thương vầy cảm xúc
Viền quanh rặng liễu nước trong ngần

Bãi biển chiều lên cát mượt ngần
Nghe chừng chỗ ấy được hồng ân
Thềm trăng bạn hỡi la đà mướt
Vẻ sắc người ơi giục giã gần
Để véo von bồng vun nghĩa đượm
Cho bàng bạc ước vẫy tình thân
Nhằm khi dịp lễ vù bay tới
Hưởng thụ niềm vui chớ lữa lần