Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2022 11:08, số lượt xem: 143

Trải khúc tim lòng đẫm dạt xiêu
Dường như quá vãng gọi bao điều
Thơ gầy guộc nghẽn ngoài sương gió
Dạ ngổn ngang sầu giữa muối tiêu
Cõi ước nghe chừng dang dở bộn
Tình yêu ngó bộ thảm thương nhiều
Già đi nửa chặng trời chưa sáng
Chỉ thấy tâm hồn lạc lãng phiêu

Bây giờ ái cảm kiệt bồng phiêu
Nẻo mộng hình như bão tố nhiều
Đạo nghĩa phai tàn thơm thảo mất
Cung tình chuốc giận dễ dàng tiêu
Làm tê tái dậy buồn đau não
Nghẽn mịt mờ thêm khổ lắm điều
Tiếc mãi ngày xuân vừa trở nhạt
Nghe chừng lệ đắng giữa hồn xiêu