Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2020 16:37, số lượt xem: 399

Đèn hương rạng rỡ đón Giao thừa
Gác nhỏ thơm trà nhẩm khúc ưa
Bữa nọ trời xanh ngời quãng chứa
Giờ đây lịch đã khít răng bừa
Tàn năm nhủ bụng lai rai hứa
Cuối nguyệt nghe lòng rỉ rả đưa
Tối mịt Ba mươi nhìn sấp ngửa
Cầu cho vận mới được dư thừa

Thầm mong đạo lý được dôi thừa
Khí hậu ba miền bớt đỏng đưa
Phước lộc giàu sang đầy mộng ứa
Hoà minh thọ phú đắm mơ bừa
Êm đềm hạnh phúc triền miên dựa
Rộn rã xuân đường tử tế ưa
Xướng hoạ kim bằng muôn nẻo chứa
Đèn hương rạng rỡ đón Giao thừa