Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 21:01, số lượt xem: 133

Vương lòng ái cảm diệu bừng khơi
Diễm ảo vờn tim giữa đẹp trời
Đường mật quyến nhau hò hẹn nũng
Nghĩa tình chan mắt ngại ngần vơi
Thương ngào ngạt luyến thơm nồng cảnh
Trỗi xạc xào khua thắm ngọt đời
Hường má ửng môi tròn quấn quyện
Hương trầm toả lộng nắng chiều rơi

Rơi chiều nắng lộng toả trầm hương
Quấn quyện tròn môi ửng má hường
Đời ngọt thắm khua xào xạc trỗi
Cảnh nồng thơm luyến ngạt ngào thương
Vơi ngần ngại mắt chan tình nghĩa
Nũng hẹn hò nhau quyến mật đường
Trời đẹp giữa tim vờn ảo diễm
Khơi bừng diệu cảm ái lòng vương