Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2022 12:09, số lượt xem: 208

Hương trầm ngũ độ phả ngời thanh
Luyến nhả dòng thơ mãi tựu thành
Quãng vận phô tình thơm toả ánh
Câu từ diễn ý đậm lồng danh
Êm đềm nghĩa lý triền miên bảnh
Đẹp đẽ hồng tâm hớn hở lành
Ước khoả muôn trùng loang cõi hạnh
Nghiên rồng bút phượng trỗi bừng nhanh

Nghiên rồng bút phượng trỗi bừng nhanh
Diễm sắc tình yêu tẩm ngọt lành
Giữa cuộc dương trần mê sải cánh
Trong miền lẽ sống toả lừng danh
Đường thi đượm rót hoài mơ lãnh
Cảm hứng nồng chan mãi dệt thành
Vận giãi bày tâm viền nẻo chánh
Hương trầm ngũ độ phả ngời thanh