Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2022 23:24, số lượt xem: 168

Khuya trời vũ khúc ngọt ngào rêm
Huyễn diệu cuồng yêu khiến lả mềm
Giữa tiết mùa thương bàng bạc cảm
Trong vùng nguyệt luyến rỡ ràng thêm
Mùi thơm thể phách say toàn cõi
Quãng đượm vành môi toả biếc thềm
Ngất ngưởng xuân tình hoa mỹ lượn
Đôi mình quấn quyện sũng huyền đêm

Đôi mình quấn quyện sũng huyền đêm
Diễm lệ đài trang lả dưới thềm
Sốt dẻo môi tình hoan lạc nũng
Mê hồn cảnh tượng nức lòng thêm
Trầm hương thể phách sa đà rệu
Cẩm tú bồng lai gạ gẫm mềm     
Vệ nữ thân ngà xôm nhảy múa
Khuya trời vũ khúc ngọt ngào rêm