Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2022 20:24, số lượt xem: 113

Nghiêng chiều thảm nắng ươm màu hạ
Phượng đỏ tươi nhuần chen giữa lá
Lãng mạn nhìn em lúc hỏi chào
Âu sầu níu bạn khi từ giã
Đường xưa phố thị bỗng xa mờ
Cảnh cũ sân trường sao buốt lạ
Huyễn mộng theo về xám rẻo thơ
Thầm mong kỷ niệm hoài thanh nhã

Hè sang cánh phượng đầy tao nhã
Lẽ sống bây giờ muôn nẻo lạ
Ngóng mãi cô thầy thuở biệt li
Mơ hoài bảng phấn hôm lìa giã
Tình yêu buổi ấy dệt bên lòng
Kỷ niệm trăng nào ươm giữa lá
Rẻo nhớ men về thật dễ thương
Dòng lưu bút diễm khua từng hạ