15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/04/2020 12:25, số lượt xem: 418

Nồi cơm hến lạ thử chưa nè
Đặc sản danh rền khắp đó nghe
Ớt sả băm vào đâu miệng né
Hành tiêu trộn lẫn chớ môi dè
Chiên xào sực nức ngon lành nhẽ
Nấu toả thơm lừng thú vị he
Món ruột Thừa Thiên bùi lại rẻ
Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè

Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè
Vị ngát sông hồ đượm quá he
Lại tưởng bình dân nào chỗ ké
Ngờ đâu tuyệt tác chẳng ai dè
Đừng ham nuốt vội như giằng xé
Hãy nhớ ăn hiền giống để nghe
Có buổi về chơi thành phố Huế
Nồi cơm hến lạ thử chưa nè