Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2022 15:41, số lượt xem: 137

Hãy nhớ rằng thương phải thật lòng
Câu lời nhắn gởi vẹn thầm mong
Bừng khao khát mộng xanh ngời cõi
Đắm hẹn hò mơ ngọt thắm vòng
Hạnh phúc thiên đường ngây ngất phả
Cau trầu hạ giới mặn mà đong
Cùng nhau dệt mối tơ tằm đượm
Mở cánh vườn yêu khướt động phòng

Bừng thơm hiệp cẩn khắp loan phòng
Cảm xúc không hề phải đếm đong
Dáng nguyệt khoe ngời bay bổng trí
Triền khuya đắm ngọt mải mê vòng
Cho bàng bạc ý trong cài gởi
Để ngất ngây hồn giữa ước mong
Vũ khúc mơ nồng vang thắm đượm
Thầm đan diễm ngát cả tim lòng