Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2021 11:39, số lượt xem: 193

Hiệp cẩn bồng lai nhỡ phước phần
Đâu rồi thuở ấy mộng tình nhân
Triền mơ xám nhạt không còn diễm
Cõi ước buồn đau chẳng toại gần
Cứ tưởng trăng thề loang giữa dạ
Ai dè gối hẹn rã lời ân
Thì thôi ái cảm đà thay ngãi
Tiếc mãi làm chi nặng nẻo trần

Lòng hay tiếc rẽ khổ dương trần
Bởi bộn trên đời nhão tiếng ân
Thưởng ngoạn tình yêu nồng gõ luyến
Vùi quên kỷ niệm sáng thêm gần
Mùi hương biếc phả vào tâm trạng
Vẻ mặt tươi bừng giữa thế nhân
Cuộc sống yên bình mong thoả mãn
Đừng mang tủi hận xuống âm phần