15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2019 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 14/11/2019 21:33, số lượt xem: 461

Diễm phúc ơn người dạy chúng con
Thầy chăm luận giảng thật vuông tròn
Sâu đường kiến thức nâng tài mọn
Lớn nẻo văn bài dậy giỏi ngon
Giống hệt đầu tư hoài vẫn bón
Hình như sáng tạo mãi luôn còn
Kho vàng khởi nghiệp nhờ bao ngón
Nghĩa đạo tươi hồng tựa nét son

Nghĩa đạo tươi hồng tựa nét son
Tình thương lộng ngát mãi luôn còn
Thơm nồng cổ thụ ngàn câu bón
Tốt đẹp hương trầm vạn ý ngon
Suối cả trao lời chan chứa gọn
Rừng cao toả bóng vẻ vang tròn
Công thầy rực rỡ ngời dâng ngọn
Diễm phúc ơn người dạy chúng con