Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2019 16:25, số lượt xem: 502

Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Nhờ tay quấy bột trở nên hồ
Ôn tồn thắm giọng triền mơ toả
Nhã nhặn êm lời ý điểm tô
Đạo nghĩa chan hoà trong sách vở
Tình thương quấn quyện giữa sư đồ
Và bao chuyện cũ choàng tâm khảm
Quá vãng len về cổ nghẹn khô

Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Nhờ ai giúp đỡ dựng cơ đồ
Khai trường giữa lớp lần kêu đọc
Mở sách bên mình dịp vẽ tô
Rộn rã văn bài như gió biển
Triền miên ý tưởng tựa mây hồ
Dù đi khắp cõi lòng luôn nhủ
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô