Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2022 21:02, số lượt xem: 34

Thâm tình của mẹ đẫm nguồn thương
Mãn kiếp bình an trải dặm trường
Vững sắt son ngời gương phẩm hạnh
Chăm lầm lụi khéo giữa tà dương
Tào khang kính cẩn tươi cười giọng
Đạo nghĩa từ bi sáng sủa đường
Đãi họ hàng luôn đầy thấu cảm
Tâm hồn khả ái tựa trầm hương

Tổ ấm phai dần những xạ hương
Từ khi dáng Mẹ gởi thiên đường
Càng chao đảo dạ ưu sầu mắt
Vẫn khát khao người được hưởng dương
Góc biển mù tăm dò dẫm mịt
Chiều hôm vắng bặt thở than trường
Lòng con vỡ nát vì cô độc
Nghịch cảnh chia lìa đẫm nhớ thương