Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/07/2018 09:58, số lượt xem: 351

Trận bóng nhiều khi giống cuộc đời
Hai đường giỏi – dở thảy đều rơi
Nhiều tay hảo thủ đành ôm hận
Lắm ánh siêu sao cũng phải rời
Những đội anh tài đau kết thúc
Bao đoàn tuấn kiệt nuối ngừng chơi
Đỉnh cao Pháp – Croat đều y hệt
Khôn – dại đâu bằng biết thắng thôi