15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/01/2020 18:33, số lượt xem: 331

Lòng Xuân rộn rã ngát thương bày
Xoải cánh Xuân nồng ghẹo dáng lay
Gió ngọt Xuân mời ươm nẻo ấy
Đời thơm giấc hẹn liếc Xuân này
Mê vùng hạ giới Xuân nguyền lượn
Đượm khúc Xuân tình cõi ước say
Diễm ảnh nàng Xuân ngời mọng mắt
Bừng gieo mộng đắm giữa Xuân ngày

Bừng gieo mộng đắm giữa Xuân ngày
Nở rộ Xuân tình trỗi lịm say
Dạ ước Xuân trời loang thắm đượm
Xuân mong hạnh phúc lượn thơm này
Nồng Xuân ý ngọt triền miên toả
Diễm cảnh Xuân hồng ngất ngưởng lay
Tiết mới tràn Xuân mừng hội ngộ
Lòng Xuân rộn rã ngát thương bày