15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/02/2020 21:04, số lượt xem: 324

Xuân nồng biếc khoả chập chùng mây
Ngọt  tuổi hồng Xuân giữa nắng đầy
Ý thoả Xuân lòng xanh biển dậy
Xuân vờn khúc mộng thẫm điều vây
Lèn Xuân khoả núi vàng tâm trẫy
Chuốt dạ hừng Xuân đỏ bến vầy
Rỡ tím Xuân đời vương nẻo cậy
Xuân huyền dậy sóng phả tầng cây

Xuân hồng nắng toả tía tình ngây
Thoả ước nguyền Xuân trắng nuốt nầy
Xuân biếc đẫm hồn len níu dãy
Xuân đà đượm nẻo trải vờn mây
Mùa Xuân thanh nữ vui mừng ấy
Trời gió hường Xuân ngát lựng vầy
Xuân đến hoàng hôn bừng sáng dậy
Xuân tình phơn phớt đỏ hây hây