Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2021 20:51, số lượt xem: 112

Nẻo vọng ơi người dõi ngút xa
Hồn xin thắm gởi tận quê nhà
Thương hoài thuở ấy mùi rơm rạ
Nhớ mãi hôm nào cảnh mẹ cha
Nắng giữa nương đồng thân mệt lả
Mưa chiều ruộng rẫy trí bầm ra
Làm sao đáp được nguồn ân cả
Thảo chút lòng thôi cũng gọi là

Thảo chút lòng thôi cũng gọi là
Cho lời trẻ mọn đến tìm cha
Giờ ai dẫn mẹ chiều đơm cá
Mấy kẻ chuyền tay bữa phụ nhà
Ruộng rẫy mùa thơm hoài đẹp khá
Quê mình sắc đượm mãi ngời xa
Tình son sắt vẹn dù trăm ngả
Kỷ niệm ngày nao dĩa muối cà