Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 12:33, số lượt xem: 64

Từ lâu vắng biệt giữa trăng ngàn
Nẻo bặt im lời nỗi nhớ lan
Gác cũ đang nhờ hương gởi bạn
Lầu xưa vẫn đợi khúc thương đàn
Nhiều khi điếng dạ đau lòng nản
Lắm bữa tê hồn bỏng ruột chan
Ái hữu xa mờ bên tả ngạn
Còn không thuở đó ngọt vô vàn

Tình tri kỷ đẹp biếc muôn vàn
Đẫm sắc trong đời toả lộng chan
Quãng phách tưng bừng khêu lửa vạn
Cầm thư rộn rã níu tâm đàn
Ngời thơ buổi hoạ ươm nồng sán
Bổng phú đêm về dệt diễm lan
Nẻo thắm kim bằng không dễ cạn
Cùng nhau thoả chí giữa mây ngàn