Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2021 16:24, số lượt xem: 171

Lãng mạn vành tim gởi cánh dù
Tâm hồn toả ngát đượm hiền nhu
La đà mộng cảnh dìu thơm biếc
Giục giã vần thơ cháy bổng vù
Giữa chốn thi đàn say dạ cảm
Trong tình bạn hữu đắm lời ru
Hồ Tây thưởng lãm chiều sương khói
Thoáng điểm vùng mơ những dự trù

Mong người sở thích hợp nhiều gu
Thắm mãi mùa yêu sẻ ngọt bù
Thả mộng êm đềm ngân quyến rũ
Ươm hồn rạng rỡ bước nhàn du
Cho bàng bạc ý bừng tim diễm
Để ngạt ngào hương xoá bão mù
Những áng thơ tình bay bổng lượn
Đan ngời lẽ sống của Hà Thu