Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 31/07/2019 17:03, số lượt xem: 238

Bần thần lững thững giữa mây bay
Chạng vạng thê lương quãng huyễn này
Gió rít dây dưa nơi dạ quạnh
Trời gào loảng xoảng rẻo tim cay
Lai rai cánh bướm đùa vài nụ
Lác đác hai chim bỡn mỗi ngày
Những ngỡ thong dong trên đại lộ
Nào dè lọng cọng quyện đôi tay

Nào dè cọng cọng quyện đôi tay
Khiến sắc đong đưa vạn triệu ngày
Giữa quãng lơ mơ tim rộn rịp
Ngoài triền loạc choạc mộng chua cay
Thôi yêu lủng củng hoang tim ấy
Đã loãng xơ rơ xám chốn này
Chớ nuối lòng thòng ngày tạm biệt
Bần thần lững thững giữa mây bay