15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/04/2020 16:51, số lượt xem: 481

Cùng xơi bún Huế lịm thăn bò
Cứ xực nhanh vào bụng chớ lo
Ngọt dẻo như đường vừa xuống lọ
Ngời thơm tựa bánh mới ra lò
Mùi vương ngát đượm nào đâu chán
Sợi sánh dai mềm chẳng thấy no
Nếu muốn khơi tình lên thượng đẳng
Thì xin nhấm nháp một đôi vò

Mời nhau nhấm nháp một đôi vò
Chén sạch trong ngoài mãi tới no
Ớt đỏ thêm vào hương toả dậy
Ngò xanh liệu gác cọng vươn lò
Nồng tiêu rắc thoảng cay đừng sợ
Ngọt nước chan đầy đượm khỏi lo
Thưởng ngoạn Thần Kinh nhằm bụng đói
Cùng xơi bún Huế lịm thăn bò