Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 17:37, số lượt xem: 54

Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày
Hãy rộn thơ lòng mải miết bay
Bão lụt xiêu tình diêm dúa nhảy
Cuồng phong dạt nghĩa quẩn quanh bày
Mồi như chớp bể lùa tan đẹp
Bã tựa mây nguồn thổi mất hay
Rượu đãi trà chuyên đàn lướt bổng
Cầu mong cuộc sống vững qua ngày

Cầu mong cuộc sống vững qua ngày
Cảm thụ riêng mình những ý hay
Nỗi sợ nhanh vù theo nước chảy
Lời khen thẳng lướt đượm hương bày
Thì đem oán giận mà thiêu bỏ
Lại dưỡng trau bồi để hứng bay
Sách vở trên đời luôn ngưỡng vọng
Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày