Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2022 22:53, số lượt xem: 39

Cảm nhận trong lòng nỗi mến thương
Từ khi Tổ quốc gọi lên đường
Băng cuồn cuộn sóng làm thơ tiễn
Trải dấn thân đời hoãn mộng vương
Giặc giã biên thuỳ căng thẳng nóng
Kì công vĩ đại giỏi giang cường
Luôn trừng phạt kẻ vùi nhân nghĩa
Mũi súng ngăn thù ổn hậu phương

Xin thề khẳng khái giữ tiền phương
Tổ quốc ngàn năm mãi quật cường
Đáp nghĩa kiêu hùng hoan hỉ lộng
Quân hành ảo diệu sẵn sàng vương
Lòng gan góc mạnh vòng quanh đảo
Dạ vững vàng cao quyết mở đường
Khởi phát tinh thần luôn mãnh liệt
Sơn hà mãn kiếp dậy tình thương