Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2021 21:23, số lượt xem: 95

Kỷ niệm nồng xưa kỷ niệm về
Giữa lòng quá vãng giữa lòng đê
Êm đềm nỗi nhớ êm đềm vọng
Rạng rỡ niềm yêu rạng rỡ kề
Say khúc ân tình say khúc mộng
Dệt lời cảm xúc dệt lời quê
Thay lòng tráo trở thay lòng bước
Vỡ toét mùa thương vỡ toét thề

Vỡ toét mùa thương vỡ toét thề
Biệt làng pháo nổ biệt làng quê
Mùa nao gắn mộng mùa nao đắm
Thuở ấy tìm nhau thuở ấy kề
Bên giậu ân nguyền bên giậu cải
Cạnh bờ duyên cảm cạnh bờ đê
Nồng cơn kỷ niệm nồng cơn nhớ
Chạnh nuối tình xưa chạnh nuối về