Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Ngắn (20)
Đăng ngày 13/11/2018 11:04, số lượt xem: 373

Mãi nhé tuổi thanh xuân
Lý lẽ được am thuần
Đi đúng đường tiêu chuẩn
Và hợp đạo ngũ luân.

Đừng ỷ sức siêu quần
Nảy tư tưởng bất tuân
Mà gây nhiều mâu thuẫn
Đạo lý khó thấm nhuần.

Chớ vọng ngữ trầm luân
Khiến xa lánh nhân quần
Kẻo đau vì dư luận
Lại gánh chịu gian truân.

Cuộc sống giữ bình quân
Theo nếp nghĩ đơn thuần
Hãy dốc lòng quy thuận
Cho sức trẻ hồi xuân.