Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2022 23:45, số lượt xem: 171

Nàng Công cậu Cốc ở chung bồ
Sũng nhớ thương luồn giảm quạnh cô
Một kẻ chờ duyên thành dãy núi
Người kia đổ lệ đắm lưng hồ
Vuông tròn vững chắc mơ hoài đẹp
Mãn kiếp xanh rờn mộng chẳng khô
Nhạc trỗi huyền ca tình sử thắm
Kỳ quan diễm tuyệt bức dư đồ

Huyễn ảo thần tiên sánh hoạ đồ
Xuôi nguồn óng mượt chẳng hề khô
Gần trăm đảo đất làm xanh vịnh
Suốt khoảng mười năm tạo diễm hồ
Ngẫu hứng hồi xuân bừng lửa cậu
Hương chè quyến rũ dậy tình cô
Mùa thu đẹp nhất mời chiêm ngưỡng
Thuỷ biếc đồi son mãi cặp bồ