Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2022 22:17, số lượt xem: 164

Sông lặng triền tê nguyệt tản mờ
Ngóng ai chìm nổi giữa canh chờ
Dòng thương xáp cạnh mà sao ngỡ
Cổng ái luôn kề lại cứ mơ
Đông lạnh chao chùng tim ú ớ
Mộng tê quạnh quẽ dạ ơ hờ
Lòng đau thê thiết tìm đâu ở
Không bạn tri tình lặng lẽ thơ

Không trung mây xám phủ sao mờ
Vọng cõi yêu nào dạ ngẩn ngơ
Lòng mãi ước ao bừng cháy thở
Trống luôn thúc giục trỗi toang bờ
Đông hàn giá buốt ngùi hoang vở
Cổng quạnh tiêu điều xót dại thơ
Dòng ái vì đâu nguồn chẳng mở
Sông tình ơi hỡi nỏ còn mơ