Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2022 17:56, số lượt xem: 155

Lặng lẽ chúng mình giã biệt nhau
Trầm hương bạc phếch nẻo tim nhàu
Còn chi níu lỡ làng khúc nguyện
Vụn vỡ câu thề rã bấy đau
Cứ tưởng ái ân hoài nhuận sắc
Nào hay duyên kiếp lại hoang màu
Con tàu ga nhỏ ôi biền biệt
Kỷ niệm bây giờ cũng úa chau

Em à anh biết lỡ trầu cau
Không phải vì ta tại lỡ tàu
Chim quý-Lầu son là kiếp hạnh
Gió loàm-Tay trắng khiến đời chau
Đâu hờn bạc bẽo choàng môi lạnh
Chỉ trách dối gian quặn khoé sầu
Chén đắng từ ly đành uống cạn
U nhoà mắt lệ hẹn đời sau