Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2022 21:06, số lượt xem: 240

Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ
Vàng trăng héo rũ dạ hoen chờ
Mê nồng tắt nhoẹt nhoè tim lỡ
Ngắc ngỏm hương mù huyễn mị trơ
Mộng hỡi sao đành gây trắc trở
Tình ơi bỗng lại quáng lu mờ
Vì đâu ái cảm tàn duyên nợ
Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ

Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ
Làm cho kỷ niệm xám đêm mờ
Tình yêu rụi bẽ bàng duyên số
Tức tưởi câu thề cõi nguyệt trơ
Cứ tưởng chung tình nên rực rỡ
Dè đâu bội phản hết mong chờ
Triền xưa chạnh ngoái mùa hoan cũ
Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ