11.00
Đăng ngày 06/07/2021 19:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 06/07/2021 22:10, số lượt xem: 334

Ùa con nước dậy phủ nông điền
Núi đổ sông tràn vỡ lạc viên
Bão tả tơi trùm cây rạp tuốt
Người ơi ới gọi thuỷ lên liền
Dìu bao đứa trẻ qua dòng lũ
Giữ mạng thân già phải trước tiên
Bí khổ bầu đau lòng sợ hãi
Cùng nhau cứu trợ giảm ưu phiền

Sẻ áo nhường cơm gỡ muộn phiền
Thơm lòng thảo phước việc đầu tiên
Càng thương cõng gạo hồi sinh gấp
Vẫn gắng chìa tay ủng hộ liền
Để cõi tươi bừng câu hạnh phúc
Cho đời thắm lại cảnh đào viên
Vì đâu cuộc sống đành cam khổ
Lũ xéo miền Trung thảm diệt điền