Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 22/07/2018 11:19, số lượt xem: 482

Pháp loại Messi cuốn gói về
U-ru-guay đá khiến Do ê
Bra-zil hay Bỉ nào ai biết
Pháp với Bra-zil hoặc Bỉ nè?
Nga hẳn sức tài thua lão Croat
Anh thời vận đỏ bám dòng khe
Dù cho sao rụng nhiều vô kể
World Cup mùa nay vẫn ngọt nè