15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/04/2020 16:36, số lượt xem: 493

Ẩm thực tưng bừng điệu véo von
Lành an bổ ích lại vuông tròn
Vào Nam lẩu nóng mùi thơm ngọt
Lại Bắc chiên ngời hạng biếc ngon
Bún Huế lừng danh màu sắc đượm
Miền Tây nổi tiếng vị hương giòn
Trên rừng dưới biển đầy muông thú
Luộc hấp quay xào đủ thứ con

Luộc hấp quay xào đủ thứ con
Vào ngay thưởng thức nóng thơm giòn
Thừa Thiên vị hến ôi càng tuyệt
Quảng Trị hương lòng thật quá ngon
Ghé lại Sài Gòn ăn lịm ngát
Rồi lên Đà Lạt uống vui tròn
Từ Nam chí Bắc trên đường Việt
Ẩm thực tưng bừng điệu véo von