Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2022 20:47, số lượt xem: 173

Nghiêng lòng thoảng gọi giữa màn sương
Đẫm ngát tình ơi phả mật đường
Để ngất ngây luồn bao cõi đượm
Cho dìu dặt toả những mầm thương
Thời gian mãi quyến vô bờ diệu  
Cổ tích hoài ươm đẹp đẽ trường
Cứ mỗi đêm về tim cảm nhận
Mơ thầm nẻo ái mộng trùng phương

Thoả ước đan lòng rợp diễm phương
Thầm mong hiệp cẩn đắm canh trường
Tình yêu trỗi dậy la đà nhớ
Vũ điệu dâng lồng mải miết thương
Sũng véo von cài trong thượng uyển
Nồng lơi lả quyện giữa thiên đường
Vòng ôm siết chặt dìu tiên cảnh
Ý hợp tâm đầu phả đẫm sương