Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 11:03, số lượt xem: 228

Nhớ thuở yêu người gạ gẫm lâu
Rồi hôm gởi nhớ dệt cau trầu
Trào mê mẩn nhớ tim hoài trỗi
Nhớ nỉ non về mộng mãi bâu
Cõi nhớ ngây bừng thơm thảo điệu
Hồn dâng sũng nhớ ngổn ngang đầu
Cùng bao kỷ niệm ngày thương nhớ
Nhớ sững nên lòng sợ bể dâu

Bao chiều cuộn nhớ giữa triền dâu  
Nhớ bản tình ca chỗ chụm đầu
Nẻo dệt bừng thơm giòn giã nhớ
Đêm cài nhớ sũng mặn mà bâu
Nồng dai dẳng nhớ hoài mơ nguyệt  
Diễm điệu đà xoay nhớ thưởng trầu
Nhờ buổi trăng thề nay đã rụng
Thương nhiều nhớ khẳm buộc càng lâu