Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2022 20:47, số lượt xem: 200

Tơ tằm biếc lựng chín vàng hây
Lịm đắm lời yêu tuyệt quá nầy
Đờ dạ ngát hương thờ thẫn luyến
Sũng lòng thơm ý ngạt ngào xây
Mơ hò hẹn thắm trao bừng cảm
Mộng dắt dìu êm phả nhớ đầy
Bờ bến ngọt thương vầy khúc diễm
Thơ tình dệt ước chỗ này đây

Đây này chỗ ước dệt tình thơ
Diễm khúc vầy thương ngọt bến bờ
Đầy nhớ phả êm dìu dắt mộng  
Cảm bừng trao thắm hẹn hò mơ
Xây ngào ngạt ý thơm lòng sũng
Luyến thẫn thờ hương ngát dạ đờ
Nầy quá tuyệt yêu lời đắm lịm
Hây vàng chín lựng biếc tằm tơ