Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 12:58, số lượt xem: 174

Tiêu vọng nuối lời thiết thảm sương
Luỵ chan sầu khổ cảnh rơi hường
Xiêu tình nhạt phú hoen lìa phận
Rã ái nhoè thơ đắng đoạn trường
Yêu đổi xót nguyền tê tái mộng
Tủi hờn chau dạ thẫn thờ hương
Chiều tuôn sạm úa tàn mơ nẻo
Liêu quạnh tẻ lòng giữa nhớ thương

Thương nhớ giữa lòng tẻ quạnh liêu
Nẻo mơ tàn úa sạm tuôn chiều
Hương thờ thẫn dạ chau hờn tủi
Mộng tái tê nguyền xót đổi yêu
Trường đoạn đắng thơ nhoè ái rã
Phận lìa hoen phú nhạt tình xiêu
Hường rơi cảnh khổ sầu chan luỵ
Sương thảm thiết lời nuối vọng tiêu