Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 17:58, số lượt xem: 200

Ta về gác cũ để lòng êm
Xót giữa hờn đau bủa dạ mềm
Gió bão ê chề tơi tả rụng
Sương đời khắc khoải lạnh lùng chêm
Còn đâu thuở nọ vờn chăn gối
Đã hết chiều nao lả cạnh thềm
Huyễn mộng xa mù do ác hiểm
Bay vèo ái cảm quạnh choàng đêm

Bay vèo ái cảm quạnh choàng đêm
Giữa ánh trời khuya trải lộng thềm
Vọng mãi ân tình thơm thảo nếm
Thương hoài phiến ngãi ngọt ngào chêm
Buồn cơn bội phản hương thành xám
Bạc nẻo lầm mê sắc rã mềm
Kỷ niệm bây chừ tan tác loãng
Ta về gác cũ để lòng êm