32.33
1 người thích
Đăng ngày 21/01/2020 16:13, số lượt xem: 321

Mong cầu hạnh phúc thắm ngàn nơi
Cuộc sống bình an đến vạn đời
Lứa trẻ vui vầy duyên ngóng đợi
Người già ổn định lá chờ rơi
Chan tình nội ngoại hồng muôn lối
Hiệp sức toàn gia đỏ mọi thời
Tổ quốc hùng anh nhiều phấn khởi
Xuân về ước vọng trải trùng khơi

Xuân về ước vọng trải trùng khơi
Sự nghiệp tài danh chóng gặp thời
Diễm phú đưa tình man mác gởi
Thơm vần hạ bút nhẹ nhàng rơi
Ly trà quý hữu mơ màng gối
Chén rượu hiền huynh thoả mãn đời
Cuộc sống thêm bừng câu phước lợi
Mong cầu hạnh phúc thắm ngàn nơi