25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2019 13:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/11/2019 13:26, số lượt xem: 1009

Tình thâm đức trọng của cô thầy
Vẫn nguyện ghi lòng thoả dựng xây
Mở dạ lời văn ngào ngạt ấy
Bừng tâm ý nghĩa  thảo thơm nầy
Thành nhân tốt nghiệp niềm mơ vẫy
Đến lớp khai trường nỗi nhớ vây
Lặng lẽ trau bồi con chữ vậy
Hoài mong đạo sáng mãi vun đầy

Hoài mong đạo sáng mãi vun đầy
Ngưỡng vọng khôn cùng nỗi nhớ vây
Đượm nghĩa thơm lừng trong dạ ấy
Hàm ơn vẹn giữ giữa tim nầy
Ngàn năm ý đẹp bừng khơi trẩy
Vạn kiếp tâm thành toả lộng xây
Nhất tự vi sư ngào ngạt vẫy
Tình thâm đức trọng của cô thầy