15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/11/2019 10:02, số lượt xem: 404

Vẫn mãi lòng ghi nghĩa của thầy
Con hoài tưởng tượng dáng còn đây
Ngày xưa giảng dạy vô cùng ấy
Thuở đó rèn trau hết sức nầy
Rạng rỡ sân ngời loang ánh nắng
Êm đềm phượng đỏ lộng tình cây
Rồi chim xoải cánh về muôn ngả
Ẩn giấu vành tim mộng khoả đầy

Ẩn giấu vành tim mộng khoả đầy
Công trình dạy dỗ tựa rừng cây
Âm thầm sạ giống bao đời nọ
Lặng lẽ chèo ghe giữa cõi nầy
Ý rộng soi đường vun trỗi đó
Tâm dài chỉ lối rọi bừng đây
Thời gian chẳng xoá niềm mong đợi
Vẫn mãi lòng ghi nghĩa của thầy