Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 12:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/05/2021 12:06, số lượt xem: 424

Nên hồ giữ lấy bờ mi lệ
Bởi đẹp nhưng buồn trong quãng xế
Khách sạn Hàn to những buổi về
Đường Kim Mã rộng ngàn câu kể
Mơ luồn kỷ niệm gối đầu kê
Mộng cưỡi thời gian dùng ảnh thế
Hỡi cánh ân tình đọng vẻ quê
Còn không lịm ngát hay đà trễ

Còn không lịm ngát hay đà trễ
Vẻ nhạt che mờ hương cõi thế
Lộng gió chùng chao lỡ dở thề
Thêm lời bạc bẽo âm thầm kể
Đêm sầu giã biệt mối tình quê
Thuở sững từ ly vành nguyệt xế
Lặng giữa tiêu điều thảm ái mê
Nên hồ giữ lấy bờ mi lệ*

*Thủ Lệ = giữa hồ có dải đất lớn hình oval giống giọt nước mắt.
Tên hồ hàm ý giữ lấy giọt lệ ở bên trong.