Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/08/2019 23:26, số lượt xem: 317

Trầu cau úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình nhuốm thở than
Đau đớn quặn hồn tim buốt dậy
Thảm thê buồn dạ ái tê tràn
Sầu loang tím phận ngùi xa vắng
Khổ lậm đen lòng tủi trái ngang
Sâu nặng kiếp đời duyên lộn đảo
Cầu mong thoả đượm ánh trăng vàng

Vàng trăng ánh đượm thoả mong cầu
Đảo lộn duyên đời kiếp nặng sâu
Ngang trái tủi lòng đen lậm khồ
Vắng xa ngùi phận tím loang sầu
Tràn tê ái dạ buồn thê thảm
Dậy buốt tim hồn quặn đớn đau
Than thở nhuốm tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa cau trầu