Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2021 11:35, số lượt xem: 179

Mong ngày tái ngộ khải hoàn ca
Đượm nẻo bình yên diễm nước nhà
Gắng đẩy lùi bay loài giặc dữ
Xông tràn diệt hết lũ thù xa
Toàn dân quyết liệu trông bờ cõi
Mọi lúc vùng lên giữ hải hà
Chữ Việt muôn đời vang sử sách
Thôn làng ngưỡng vọng biển trời ta

Thôn làng ngưỡng vọng biển trời ta
Giữa chiến trường nguy chẳng nệ hà
Dũng khí điều quân vào địa hiểm
Giang hồ thẳng lối vượt ngàn xa
Này con Tổ Lạc đền ơn nước
Nọ cháu Hùng Vương toả nghĩa nhà
Nối cõi Hoàng Sa bằng huyết quản
Mong ngày tái ngộ khải hoàn ca