Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/05/2018 12:51, số lượt xem: 483

Coi chừng bạn mất thân vò vọ
Lấy lại lòng tin là thiệt khó
Bạn hữu giới ranh chớ lọ dò
Xóm giềng tài sản đừng vin mó
Coi chừng xiểng liểng nước mày ho
Nhớ bị tiêu tùng trang sử có
Gian xảo dối gian cấm được thò
Pháp nhân quốc tế nào to nhỏ

Pháp nhân quốc tế nào to nhỏ
Bình đẵng giữa làng luôn phải có
Cũ rích cái kiểu Tập cướp mò
Cổ xưa luận điệu Tàu tham mó
Nè nè hám lợi cả đời lo
Chớ chớ tạp ăn mà miệng khó
Diễn kịch bù loa giở lắm trò
Coi chừng bạn mất thân vò vọ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm